Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sual: 32 farz nelerdir? CEVAP Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır: İmanın şartı: Altı...

Sual: Allah’a iman ne demektir? CEVAP İmanın birinci şartı, Allah’a imandır. Amentü’deki, (billahi) ifadesi, Allahü teâlânın varlığına,...

Sual: Allah’ın ve meleklerin isimleri, neden sadece erkeklere konuyor? Bir de, Allah ve melek için,...

Sual: Allah ismi de, Esma-i hüsna’dan mıdır, bu ismin anlamı nedir? CEVAP Evet, Allah ism-i şerifi, Esma-i...

Sual: Laik olduğunu söyleyen bir yazar, hiçbir dine inanmadığını, ancak laiklik tanrısına inandığını, bunun da...

Sual: İslam Ahlakı kitabında 54 farzın ilk maddesinde, (Allah'ı bir bilip, hiç unutmamak farzdır) deniyor....

Sual: Müslüman olmak için (Kelime-i şehadet) söylemek yeterli midir? CEVAP Sadece Kelime-i şehadet söylemek yetmez. Önceki bâtıl...

Sual: Ehl-i sünnet itikadında olmanın şartları nelerdir? CEVAP Ehl-i sünnet itikadından, önemli olanlardan bazıları şunlardır: 1- Amentü’deki altı...

Sual: İmanın üçüncü şartı nedir? CEVAP İmanın üçüncü şartı, kitaplara imandır. Amentü’deki, (Ve kütübihi) ifadesi, Allahü teâlânın...

Sual: Bekara suresinin 152. âyetinde, (Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim) buyuruluyor. Allah’ın zikretmesi...

Seyyid Abdülhakim efendinin, İstanbul'da, Sultan Selim Camii şerifi bahçesindeki, (Medrese-tül-mütehassısin)de tesavvuf müderrisi iken, bir...

Sual: Ahirette kurtulmak neye bağlıdır? CEVAP Bazıları Allah’a inanan herkesin Cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü’deki...

Sual: (İhtiyaçları insanlara bildirmemeli) deniyor. Bildirilmeyince ihtiyacımız nasıl karşılanır? CEVAP Burada, ihtiyaçların karşılanmasını Allahü teâlâdan değil de,...

Sual: Konevi'nin 40 hadis kitabındaki, (Kim Allah için olursa, Allah onun için olur) hadisi sahih...

Sual: (Allah intikam alır) demek caiz midir? CEVAP Allahü teâlânın intikam alması, suçluların cezalandırılması demektir. Allahü teâlânın...

Sual: İman kaç kısımdır? CEVAP İman, bir bütün olduğu halde kuvvet yönüyle üç kısımdır: 1- Dinin hükümlerini bilmeyen,...

Sual: Osmanlı Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı gibi ifadeler kullanmak doğru mudur? CEVAP Her milletin âdetleri farklı olabilir, fakat...

Sual: İnsanların çoğu Müslüman değildir. Müslüman olmayanların hepsi de Cehenneme gideceğine göre, Allah’ın rahmetinin gazabını...

İmam-ı azam hazretlerinin Fıkh-ı ekber kitabının bazı bölümleri şöyledir: İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra...

Sual: Allah’ın sıfatları hangileridir? CEVAP Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül...

Sual: Müslümanların dediği gibi, Allah'ın her şeye gücü yetiyorsa, adaletli ve merhametli ise, ne diye...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Müheymin isminin mânâsı nedir? CEVAP Her mahlûkun ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini...

Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği...

Sual: Gayb nedir? Gaybı kimler bilebilir? CEVAP Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan...

Sual: Esma-i Hüsna’dan olan El-Azîz isminin mânâsı nedir? CEVAP Azîz, (Her zaman izzet ve şeref sâhibi, galip,...

Sual: Bazıları, bütün ömürlerini Allah’ın varlığını ispat etmekle geçirmekte, (Asıl maksat iman olduğuna göre, Allah’ın...

Sual: Bazı kimseler, hırsızların, hainlerin, ırz düşmanlarının, hatta gayrimüslimlerin bile affa kavuşacağını bildirip, azap âyetlerinden...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Kuddüs isminin mânâsı nedir? CEVAP Her türlü takdîse, övmeye, yüceltmeye lâyık olan; azamet...

Sual: Günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı? CEVAP Büyük günahları işlemek...

Sual: Allahü teâlânın Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamı nedir? CEVAP Rahman ism-i şerifi, dünyada, dost olsun düşman...

Sual: Emali kasidesini çok övüyorlar. Bu kaside hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP Büyük İslam âlimlerinden, Siraciyye fetva...

Sual: Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin Tefvizname isimli şiirini anlamakta güçlük çekiyorum. Açıklar mısınız? CEVAP Şiir açıklamak çok...

Sual: Müslümanların dediği gibi, Allah'ın her şeye gücü yetiyorsa, adaletli ve merhametli ise, ne diye...

Sual: Günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı? CEVAP Büyük günahları işlemek...

Sual: Tam İlmihal’de, son nefesteki imanı söylerken de (Elbette müminim) demeli deniyor. Bunun doğru olduğunda...

Şam'da 5. Ordu'nun emrinde kaldığı üç yıl içinde Suriye'nin hemen her yerini görevle dolaşmış, memleket...

Yukar k
domain degeri hesaplama site analiz site degeri bulma site geliri hesaplama sitemin degeri nedir sitem ne kadar eder