Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sual: Osmanlı Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı gibi ifadeler kullanmak doğru mudur? CEVAP Her milletin âdetleri farklı olabilir, fakat...

Sual: Hayâ etmek, utanmak demektir. Utanmak, gülünç olacak bir duruma düşmekten korkmak, sıkılmak, mahcup olmak,...

Sual: Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan günahlar içinde yüzen bir kimse, ihlâsla kelime-i şehadeti söylese...

Sual: Allah bes, bâki heves ne demektir? CEVAP Bes, kâfi, yeter, yetişir demektir. Bâki, kalan demektir. Heves...

Sual: Tam İlmihal’in iman bahsinde, Seyyid Abdülhakim efendi imanı şöyle tarif ediyor: “Server-i âlem olan Muhammed...

Sual: Müşebbihe nasıl bir fırkadır? CEVAP Allahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden ve Ona insanlardaki gibi...

Sual: Ehl-i sünnet itikadında olmanın şartları nelerdir? CEVAP Ehl-i sünnet itikadından, önemli olanlardan bazıları şunlardır: 1- Amentü’deki altı...

Sual: Esma-i Hüsna’dan olan El-Azîz isminin mânâsı nedir? CEVAP Azîz, (Her zaman izzet ve şeref sâhibi, galip,...

İmam-ı azam hazretlerinin Fıkh-ı ekber kitabının bazı bölümleri şöyledir: İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra...

Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Müheymin isminin mânâsı nedir? CEVAP Her mahlûkun ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini...

Sual: (Allah intikam alır) demek caiz midir? CEVAP Allahü teâlânın intikam alması, suçluların cezalandırılması demektir. Allahü teâlânın...

(Aşağıdaki yazı tıp otoritelerince hazırlanmıştır.) Yaratıkların en mükemmeli olarak yaratılan insanın vücudu, incelenecek olursa, sayısız odadan...

Sual: Kelime-i tevhidin manası nedir? CEVAP Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah)...

Taberani’de bildirilen bir hadis-i şerifte, İslamiyet’in şu on esasından biri noksan olan kimsenin, zararda olduğu...

Sual: Bir felsefeci, (Namaza Allah’ın huzuruna çıkıyorum diyen müşrik olur, çünkü her an Allah’ın huzurundayız....

Sual: Meleklere iman nasıl olmalıdır? CEVAP İmanın ikinci şartı, Meleklere imandır. Amentü’deki, (Ve melaiketihi) ifadesi, Allahü teâlânın...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Mü’min isminin mânâsı nedir? CEVAP Mümin kelime olarak, inanan demektir. Bu mânâ kullar...

Sual: Bir kimse, Amentü’de bildirilen imanın altı şartına inandığı halde, Allah dostlarını sevmese, Allah düşmanlarına...

Sual: İslam Ahlakı kitabında 54 farzın ilk maddesinde, (Allah'ı bir bilip, hiç unutmamak farzdır) deniyor....

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Melik isminin mânâsı nedir? CEVAP Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan...

Sual: Müslüman olmak için (Kelime-i şehadet) söylemek yeterli midir? CEVAP Sadece Kelime-i şehadet söylemek yetmez. Önceki bâtıl...

Sual: İman kaç kısımdır? CEVAP İman, bir bütün olduğu halde kuvvet yönüyle üç kısımdır: 1- Dinin hükümlerini bilmeyen,...

Sual: Konevi'nin 40 hadis kitabındaki, (Kim Allah için olursa, Allah onun için olur) hadisi sahih...

Sual: Allahü teâlânın Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamı nedir? CEVAP Rahman ism-i şerifi, dünyada, dost olsun düşman...

Sual: Allah’a iman ne demektir? CEVAP İmanın birinci şartı, Allah’a imandır. Amentü’deki, (billahi) ifadesi, Allahü teâlânın varlığına,...

Sual: İman nedir? CEVAP İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü...

Sual: Allah’ın ve meleklerin isimleri, neden sadece erkeklere konuyor? Bir de, Allah ve melek için,...

Sual: Allahü teâlâ bir olduğunu Kur'an-ı kerimde bildirmiş midir? CEVAP Defalarca bildirmiştir. Birkaçı şöyle: (İlahınız bir tek ilahtır....

Sual: Hristiyanlar da Vehhabiler gibi tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncillerde var mıdır? CEVAP Hazret-i İsa’nın, göğe...

Sual: Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin Tefvizname isimli şiirini anlamakta güçlük çekiyorum. Açıklar mısınız? CEVAP Şiir açıklamak çok...

Sual: İnsan, kendisinin mümin olduğunu bilebilir mi? İmanın alameti nedir? CEVAP İman, Amentü'de bildirilen altı esasa inanmaktır....

Sual: Gayret-i ilahiyye ne demektir? Gayret kıskançlıksa, Allah kıskanç olur mu? CEVAP Gayret, hasetten, kıskançlıktan, çekememekten farklıdır....

Sual: (Allah’ı kim yarattı) diyenler oluyor. Yaratıcı yaratık olur mu hiç? CEVAP Elbette yaratan yaratılmış olmaz; çünkü...

Sual: Hidayet nedir? CEVAP Hidayet; Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek,...

Sual: Emali kasidesini çok övüyorlar. Bu kaside hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP Büyük İslam âlimlerinden, Siraciyye fetva...

Sual: Meleklere iman nasıl olmalıdır? CEVAP İmanın ikinci şartı, Meleklere imandır. Amentü’deki, (Ve melaiketihi) ifadesi, Allahü teâlânın...

Sual: Bekara suresinin 152. âyetinde, (Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim) buyuruluyor. Allah’ın zikretmesi...

BİTMEYEN BUĞDAY HİKAYESİ Bir zamanlar uzak bir ülkede iki erkek kardeş yaşarmış birlikte babalarından kalan çiftlikte...

Yukar k
domain degeri hesaplama site analiz site degeri bulma site geliri hesaplama sitemin degeri nedir sitem ne kadar eder