Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Sual: Esma-i Hüsna’dan olan El-Azîz isminin mânâsı nedir? CEVAP Azîz, (Her zaman izzet ve şeref sâhibi, galip,...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Mü’min isminin mânâsı nedir? CEVAP Mümin kelime olarak, inanan demektir. Bu mânâ kullar...

Sual: Allah ismi de, Esma-i hüsna’dan mıdır, bu ismin anlamı nedir? CEVAP Evet, Allah ism-i şerifi, Esma-i...

Sual: Ahirette kurtulmak neye bağlıdır? CEVAP Bazıları Allah’a inanan herkesin Cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü’deki...

Sual: İmam-ı Deylemi’nin bildirdiği hadis-i şerifte, (Âhir zamanda bir camide binden fazla kişi namaz kılacak,...

Sual: Bazı kimseler, hırsızların, hainlerin, ırz düşmanlarının, hatta gayrimüslimlerin bile affa kavuşacağını bildirip, azap âyetlerinden...

Sual: 32 farz nelerdir? CEVAP Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır: İmanın şartı: Altı...

Sual: Allah’ın ve meleklerin isimleri, neden sadece erkeklere konuyor? Bir de, Allah ve melek için,...

Sual: Allah’ın sıfatları hangileridir? CEVAP Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül...

Sual: İslam Ahlakı kitabında 54 farzın ilk maddesinde, (Allah'ı bir bilip, hiç unutmamak farzdır) deniyor....

Sual: İman nedir? CEVAP İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü...

Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği...

Sual: Meleklere iman nasıl olmalıdır? CEVAP İmanın ikinci şartı, Meleklere imandır. Amentü’deki, (Ve melaiketihi) ifadesi, Allahü teâlânın...

Sual: Tam İlmihal’in iman bahsinde, Seyyid Abdülhakim efendi imanı şöyle tarif ediyor: “Server-i âlem olan Muhammed...

Sual: Müslüman olmak için (Kelime-i şehadet) söylemek yeterli midir? CEVAP Sadece Kelime-i şehadet söylemek yetmez. Önceki bâtıl...

Sual: (Allah’ı kim yarattı) diyenler oluyor. Yaratıcı yaratık olur mu hiç? CEVAP Elbette yaratan yaratılmış olmaz; çünkü...

Sual: Esma-i hüsnadan olan El-Melik isminin mânâsı nedir? CEVAP Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan...

Sual: İnsanlar niçin Allah’a inanmak ihtiyacı duyarlar? CEVAP Bazı felsefeciler (İnsanda tapma ihtiyacı vardır. Bunun için de,...

Sual: Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan günahlar içinde yüzen bir kimse, ihlâsla kelime-i şehadeti söylese...

Sual: Komşuma, (Evde köpek besleme! Köpek olan eve melek girmez) dedim. O da (Daha iyi...

Sual: (Allah intikam alır) demek caiz midir? CEVAP Allahü teâlânın intikam alması, suçluların cezalandırılması demektir. Allahü teâlânın...

Sual: Gayret-i ilahiyye ne demektir? Gayret kıskançlıksa, Allah kıskanç olur mu? CEVAP Gayret, hasetten, kıskançlıktan, çekememekten farklıdır....

Sual: Gayb nedir? Gaybı kimler bilebilir? CEVAP Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan...

Sual: Allah’a iman ne demektir? CEVAP İmanın birinci şartı, Allah’a imandır. Amentü’deki, (billahi) ifadesi, Allahü teâlânın varlığına,...

Sual: Bir kimse, Amentü’de bildirilen imanın altı şartına inandığı halde, Allah dostlarını sevmese, Allah düşmanlarına...

Taberani’de bildirilen bir hadis-i şerifte, İslamiyet’in şu on esasından biri noksan olan kimsenin, zararda olduğu...

Sual: Hristiyanlar da Vehhabiler gibi tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncillerde var mıdır? CEVAP Hazret-i İsa’nın, göğe...

Sual: Laik olduğunu söyleyen bir yazar, hiçbir dine inanmadığını, ancak laiklik tanrısına inandığını, bunun da...

Sual: Bazıları, bütün ömürlerini Allah’ın varlığını ispat etmekle geçirmekte, (Asıl maksat iman olduğuna göre, Allah’ın...

Sual: Allahü teâlânın Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamı nedir? CEVAP Rahman ism-i şerifi, dünyada, dost olsun düşman...

Seyyid Abdülhakim efendinin, İstanbul'da, Sultan Selim Camii şerifi bahçesindeki, (Medrese-tül-mütehassısin)de tesavvuf müderrisi iken, bir...

Sual: İman kaç kısımdır? CEVAP İman, bir bütün olduğu halde kuvvet yönüyle üç kısımdır: 1- Dinin hükümlerini bilmeyen,...

Sual: Hep Allah’ın varlığını ispat eden yazıları okumakla kolayca imanın zirvesine çıkabilir miyiz? CEVAP O tip yazı...

Sual: İnsanların çoğu Müslüman değildir. Müslüman olmayanların hepsi de Cehenneme gideceğine göre, Allah’ın rahmetinin gazabını...

Sual: İblis, lanetlenmeden önce, meleklerin hocası mıydı? CEVAP Evet, meleklerin hocası ve reisi idi. İslam âlimleri buyuruyor...

(Aşağıdaki yazı tıp otoritelerince hazırlanmıştır.) Yaratıkların en mükemmeli olarak yaratılan insanın vücudu, incelenecek olursa, sayısız odadan...

Sual: Yeni Müslüman olan bir yabancı arkadaş var. Buna ilk önce neyi öğretmeliyiz? CEVAP İlk önce imanı,...

Büyük Önder, kurtuluştan sonra memleketi baştan başa dolaşarak halka inkılâpların ve yeni Türk Devleti'nin ideolojisini...

Yukar k https://www.metropolcasinotr.com/ https://www.maxicasino.xyz/
domain degeri hesaplama site analiz site degeri bulma site geliri hesaplama sitemin degeri nedir sitem ne kadar eder